Znáte Příběh věcí?

Znáte Příběh věcí?

Většina lidí alespoň teoreticky ví, jak různé věci vznikají, jak se vyrábí. Ale kladli jste si někdy otázku, proč jsou některé výrobky tak levné? Co za tím vším je? A když už je nepotřebujeme, vyhodíme je a nahradíme novými, ale kde ty staré končí? Také jsem se nejednou zamýšlela nad tím, že většina věcí u nás doma procestovala větší kus světa, než já. Krátký film na téma „Konzumní společnost a její zdroje”, vám zábavnou a efektivní formou ukáže „těžký a dlouhý život věcí”. Od těžby přes výrobu, distribuci, prodej, užívání a likvidaci, až po vliv této „existence věcí” na lidi a životní prostředí.


Příběh věcí

„Story of Stuff” (2007), je rychlý, informacemi nabitý, dvacetiminutový animovaný film, autorky, scénaristky a vypravěčky příběhu Annie Leonard. Ve filmu poukazuje na pozadí modelu výroby a spotřeby zboží. Příběh věci odhaluje souvislosti mezi obrovským množstvím environmentálních a sociálních otázek, a volá nás společně vytvořit udržitelnější a spravedlivější svět.

Něco vás naučí, něco vás rozesměje a jen to může navždy změnit způsob, jakým se díváte na všechny ty věci ve vašem životě, které nakupujete.

 

 

Aktivistka Annie Leonard se již dvacet let věnuje environmentálním a globálním tématům. Navštívila několik desítek zemí, kde se vyrábějí věci naší každodenní spotřeby, a také místa, kde tyto již nepotřebné věci končí. Na základě této zkušenosti se rozhodla věnovat úsilí snaze o přeměnu stávajícího systému směrem k environmentální udržitelnosti a sociální spravedlnosti.

Od roku 2007, kdy Příběh věcí vznikl, byly natočeny i další krátké filmy upozorňující na pozadí produkce různých produktů, např.

Filmy v originálním znění jsou dostupné na http://www.storyofstuff.org.

Autor Lea Górlicka


 

Dále doporučujem film

Líbil se vám film „Příběh věcí”? Pak se podívejte na film „Nakupuj, dokud nepadneš“.

Krize konzumní společnosti. Typický spotřebitel nikdy nemá dost. I ve vašem životě byly pravděpodobně doby, kdy jste všechen svůj majetek mohli naskládat do auta a odjet do západu slunce. Dnes potřebujete k převezení všech svých věcí stěhovací firmu.
Nástup průmyslové revoluce znamenal zásadní změnu v povaze práce. Pomalá, rozvážná doba řemeslné zručnosti byla nahrazena plánovaným šílenstvím tovární výroby. Rychlost a výkonnost nové doby s sebou přinesla dosud nevídanou produktivitu, avšak ještě zásadnější změny se odehrály ve způsobu, jakým lidé začali vnímat sebe sama a své místo ve světě. Radikální posun tedy spočíval nejen v tom, kolik jsme schopni vyrobit pro ostatní, ale v tom, kolik jsme schopni získat pro sebe.
Před koncem devatenáctého století tu byla báječná devadesátá léta. Toto období se vyznačovalo nadbytkem a koncentrací bohatství na vrcholu společnosti, což nutně vedlo k výraznému prohlubování sociálních rozdílů.
První člověk, který se začal podrobně zabývat vzrůstající spotřebou v americké kultuře, byl tento úžasně nabručený a popudlivý člověk jménem Thorsten Veblen. Je autorem slavné teorie zahálčivé třídy, což byl satirický, ale zároveň i velmi vážný pohled na rostoucí řadu produktů, patřících k určitému společenskému postavení a zajišťujících svým majitelům sociální převahu.
Celý text na ČSFD