Tantra – Rovnováha mezi mužem a ženou

Tantra – Rovnováha mezi mužem a ženou

Skrze tantru se každý jedinec může uvnitř sebe spojit se svým mužským a ženským principem. Muži a ženy mohou zakoušet orgasmus společně v každém páru čaker a nakonec také ve všech čakrách zároveň. Takto je tvořena rovnováha muže a ženy, která může proměnit zemi v ráj. Jak vlastně lze dosáhnout této absolutní jednoty? Odpověď je jednoduchá. Buďme pravdiví ke své přirozenosti.


Bohužel důsledkem naší podmíněnosti jsme ztratili směr pravé přirozenosti a nevíme, jak ji znovu najít. Mnozí z nás byli naprogramováni, aby věřili, že sex je hříšný, a to nás odřezává od naší životní síly a umožňuje ostatním, aby nás snadno ovládal. Byli jsme vedeni špatnou cestou stovky let, a tak cesta zarostla plevelem různých přesvědčení a strachu z naší vlastní božskosti.

Je běžné, že pár má překroucený čakrový systém. Například žena může být jang ve svém sexuálním centru a muž jin, což mezi nimi vede k sexuální frustraci, nebo mohou být oba ve svých třetích čakrách jang a pak mezi nimi probíhá neustálý boj o moc.
Velká tragédie je, že se ženy během dospívání neučí o svých vlastních kladných pólech. Vyrůstají s přesvědčením, že mají sexuálně vystupovat stejně jako muži. Z hlediska energií to znamená, že ignorují svoje centrum dělohy, které je sídlem jejich schopnosti zažívat orgasmus celého těla, a namísto toho se zaměřují na klitoris a zkoušejí se násilně přivést k orgasmu tak rychle jako muži. Přinese to nanejvýš povrchní potěšení umístěné do jednoho bodu, ale rozhodně ne hluboké naplnění pro ně a pro jejich partnera. Naplnění obou partnerů přichází, když je žena probuzená ve svých pozitivních centrech, což jí dovoluje, aby naplno přijala mužskou sílu a pronikání, a když muž je energeticky probuzen ve svých pozitivních centrech. To mu umožňuje, aby přijal ženské kvality lásky a intuice.

Je zajímavé pozorovat, jak móda v různých dobách odráží nastavení mysli, a dokonce inspiruje fyzické změny v celých generacích. Například dnes převládá názor, že žena vyvolává touhu, pokud má ploché bříško. Druhá čakra, která je u ženy pozitivní je sídlem dělohy, je stvořená tak, aby byla kulatá. Ženy samy sebe týrají tím, že chtějí mít ploché břicho, přestože je to odděluje od jejich orgasmického potenciálu.

Když se žena stane úplně přijímající ve svém sexuálním centru, posílí to muže a pomůže mu to stát se opravdovou pochodní světla ve svém pohlaví. Způsob, jak lze ženě pomoci, aby se stala přijímající, je probudit její kladné póly, zejména srdeční centrum a druhou čakru neboli čakru dělohy, a přivést je do plného probuzení předtím, než vstoupí do fyzického probuzení. Její přijímající centra potom fungují jako silný magnet, který zve kladná centra muže, aby fungovala na maximum. Když je mužská energie v plném rozkvětu, způsobí, že se ženská přirozenost otevře donekonečna, což přináší ženě mnohonásobný orgasmus jejích snů. Muž zažívá skutečné naplnění pouze se ženou, která je schopna ho přijmout ve své plné orgasmické kapacitě, pak pro něj akt již není unikáním jeho životní energie. Když jsou oba partneři naplno živí a proudící ve svých jin a jang aspektech, vytvoří se kruh energie, v kterém se oba znovu nabíjejí a regenerují.

 

Otevření čaker

Je důležité, aby byly probuzeny činné čakry nejen ženy, ale také muže. Ženy si neustále stěžují, že muži jim nedokážou otevřít svá srdce. To může být vyléčeno, jestliže žena dokáže uctít mužovi činné čakry, které se pak mohou volně projevit. Když muž cítí, že jeho síla je uznaná a milovaná, automaticky otevře své přijímající čakry. Stává se více milujícím, romantickým, jemným a intuitivním. Může při milování plakat, smát se a bude uctívat svou ženu jako posvátnou bohyni.

Říká se, že mnoho milenců se vzájemně dotýká, jen když se chtějí vzájemně nažhavit a milovat. Tento druh vzrušujícího dotyku je občas krásný, ale ruce nesou napětí zaměřené na cíl. Jsou propojené s myslí jako větve a za dotykem nesou záměr. Žena se při tomto dotyku může cítit pod tlakem, protože v něm cítí skrytou zprávu. Když k aktu dojde, žena se nemůže uvolnit a rozšířit a obvykle to skončí její frustrací, ať již měla nebo neměla genitální orgasmus. Milenci by se měli učit, jak se vzájemně dotýkat jiným způsobem. Používat jenom jeden druh dotyku není dostatečně bohaté. Zkoušejte se dotýkat prostě jen z čisté radosti z dotyku. Když se naučíte uctívat tyto kladné póly, připraví vás to oba na ponor hlouběji do milování.

Tantrická láska – cesta sexuální a duchovní extáze: Ma Ananda Sarita a Swami Anand Geho


Zdroj: [1]