Stromy pomáhajú zbaviť sa depresie

Stromy pomáhajú zbaviť sa depresie

Starí Rimania, Kelti aj Indiáni považovali stromy za bojovníkov i ochrancov. Keltský horoskop mal stromy ako symboly znamení, Indiáni oddávna zo stromov získavali energiu a na znak vďaky im ku koreňom dávali kúsok tabaku. Aj v slovanskej kultúre má strom významnú symboliku – najmä znovuzrodenia. Pri narodení dieťaťa bolo totiž zvykom zasadiť strom. Týmto rituálom sa strom, akoby spojil so životom nového človeka. Zdravotné a životné problémy dieťaťa sa vraj odrážali na zdravotnom stave stromu. Ak strom rástol, rodičia verili, že ich deťom sa vo svete dobre darí. Dodnes sa hovorí: postav dom, zasaď strom a sploď syna. Stromy však nesú v sebe aj mnoho ďalších symbolov.


Nedávne výskumy na Exeterskej univerzite v Anglicku potvrdili, že parky, stromy a iné formy mestských výsadieb majú schopnosť regenerovať unavenú myseľ a zlepšiť náladu. Tiež sú spojené s lepším duševným zdravím v širšom zmysle slova. Ľudia, žijúci v mestách s množstvom stromov, užívajú aj menej antidepresív.

park-737228_1280

Vedci zhromaždili údaje od lekárov o predpisovaní antidepresív po celom Londýne za obdobie rokov 2009–2010 a porovnali ich s mapou mesta s údajmi o výskyte stromov v každej oblasti mesta. Zistilo sa, že v oblastiach, kde sa v priemere na kilometer vyskytuje okolo 40 stromov, boli antidepresíva predpísané 358 – 578 krát na každých 1000 obyvateľov. V oblastiach s vyššou hustotou výskytu stromov bolo predpísaných podstatne menej antidepresív.

lndn_tree

Okrem toho, ľudia žijúci v oblastiach výskytu stromov sú presvedčení, že budú žiť dlhšie, hovorí Jeffrey Donovan, ktorý zostavil ukazovatele miery úmrtnosti v každej oblasti. V inom výskume Donovan zistil, že stromy majú vplyv na zníženú mieru kriminality, a to pri porovnávaní hustoty výskytu stromov v rôznych oblastiach mesta a štatistikou kriminality. Čím viac stromov, tým nižšia miera kriminality.

lndnpark

Výskumy Forest Service, Ministerstva poľnohospodárstva USA tiež dokázali, že ľudia, ktorí žijú obklopení stromami, sú fyzicky zdravší. „Každý rok stromy zachránia 850 životov, znižujú počet akútnych respiračných príznakov priemerne o 670 000 prípadov ročne a celková úspora zdravotníctva pri čistení vzduchu stromami je okolo 7 miliárd dolárov ročne.“

Porovnávaním bohatých oblastí na Google Earth, Tim de Chant dospel k záveru, že bohatší ľudia žijú viac obklopení stromami. Zistil, že s nárastom príjmov o 1 % na obyvateľa, sa zvýšil počet stromov o 1,76 %. Ale keď príjmy klesli o rovnakú sumu, tak klesol dopyt po stromoch o 1,26 %. Jedná sa o pomerne tesný vzťah. Bohatšie mestá si môžu dovoliť viac stromov a bohatí ľudia môžu podporovať viac stromov.

strom

V praxi veľa výskumov ukazuje, že stromy môžu vplývať na ľudí a ľudia, ktorí žijú obklopení stromami, sú bohatší, zdravší, cítia sa bezpečnejšie, žijú dlhšie a zvyčajne aj šťastnejšie.

Záver je jednoznačný:

Stromy v meste hrajú veľmi dôležitú úlohu v podpore psychického a fyzického zdravia ľudí v meste.


Zdroj biosferaklub.info

CR_trika_longjpg