Slepice v nouzi – část II. Vajíčkový velkochov – typy chovů

Slepice v nouzi – část II. Vajíčkový velkochov – typy chovů

V České republice  přibližně 84 % komerčních velkochovů využívá klecovou technologii. V roce 1999 přijala Rada EU směrnici 1999/74/ES, která od 1.1.2012 zakazuje chov nosnic v konvenčních bateriových neobohacených klecích ve všech zemích EU. Mimo EU se ale stále běžně používají.


Podrobnější popis rozdílů mezi jednotlivými způsoby chovu nosnic

V konvenčních neobohacených klecových chovech jsou nosnice natěsnané v holých klecích s životním prostorem cca jedné strany telefonního seznamu. Klece jsou uloženy v dlouhých řadách v minimálně třech patrech nad sebou, v tzv. bateriích. Baterie jsou umístěné v halách s umělých intenzivním osvětlením, které svítí až 17 hodin denně, protože světlo podporuje snášení vajec. Zde slepice žijí asi jeden rok, krmí se medikovanými krmnými směsmi a za celý život nespatří přirozené světlo či trávu. Nemají možnost rozvíjet žádnou ze svých přirozených potřeb, jako je hrabání, klování, hnízdění nebo protřepávání křídel a čištění peří. Po jednom snáškovém období se celá hala vyskladní a slepice se převezou na jatka. Během této manipulace mnohé z nich utrpí zlomeniny dlouhých kostí, které jsou velmi křehké díky nucenému nedostatku pohybu a vyčerpání dlouhým snáškovým obdobím.

V tzv. obohacených klecích, jejichž používání není ani v EU nijak časově omezeno, má každá nosnice 50 cm² (plocha třech krabiček zápalek) prostoru navíc. Kromě toho je v klecích malý prostor pro popelení, hnízdění a hřadování. Bohužel jde pouze o „kosmetické“ úpravy, které nosnicím nepřinášejí skutečnou změnu k lepšímu. V ČR se již nesmí konvenční klece používat, ale například v Polsku jsou tyto neobohacené klece stále běžné.

Chovy v halách na hluboké podestýlce poskytují nosnicím při dobrém managementu uspokojivé životní podmínky. Mohou se volněji pohybovat, mohou projevovat přirozené chování jako je hrabání, popelení, obrušování drápů. Mají také k dispozici hřady a snášková hnízda. Nevýhodou jsou vysoké koncentrace zvířat v halách bez možnosti pobytu venku.

Chovy s venkovním výběhem se od předchozího typu liší možností pobytu venku, což značně zlepšuje celkovou životní pohodu nosnic.

Chovy ekologické či bio-chovy jsou z hlediska pohody nosnic nejpříznivější. Chovatelé v takových chovech musí plnit přísné podmínky pro udělení certifikátu Bio ve všech aspektech chovu a podléhají pravidelným kontrolám. Jelikož se obecně v ekologických chovech klade důraz na co největší přirozenost života zvířat, samozřejmě zde mají nosnice možnost pobytu ve výběhu (plocha min. 2,5 m2/slepici), mohou snášet vejce do hnízda, v halách je podestýlka (max. 12 slepic/ m2) a hřady. Většina krmení pochází z ekologického zemědělství.

egg-911777_1280

Více o značení vajec dle jednotlivých typů velkochovu ZDE.

A ještě taková pikoška na závěr…

vejce


Nezisková iniciativa Slepice v nouzi si za svůj hlavní cíl stanovila pomoci slepičkám z vajíčkových velkochovů. Chceme, aby alespoň tu druhou část svého života (slepice se mohou dožít více než 10 let!) prožily tam, kde uvidí slunce, trávu, žížaly…, kde se budou moci popelit, běhat po zahradě, kde jim nebude hrozit smrt pokud zrovna nebudou snášet vajíčka.

zdroj: www.slepicevnouzi.cz