Kde je zdroj chorôb v ľudskom tele?

Kde je zdroj chorôb v ľudskom tele?

Už začiatkom 20. storočia nám chlapík menom Albert Einstien predstavil svoju teóriu relativity so svojou známou rovnicou E=mc². Ale čo to vlastne znamená? Všetko je energia a všetko sa redukuje na energiu. To odštartovalo zásadné chápanie nielen nášho sveta, ktoré sa dodnes rozvíja napríklad v kvantovej fyzike a rôznych iných odboroch.


Všetky naše zdravotné problémy majú jediný zdroj – vyplývajú z deštruktívnej energetickej frekvencie. Aby sme si priblížili ako, poďme využiť svoju predstavivosť…

Predstierajme, že vieme o tumore, ktorý sa v niekoho pečeni vyvinie za 15 dní. Urobíme malý experiment a zájdeme do nemocnice, kde počas nasledujúcich 15 dní budú robiť dotyčnej osobe magnetickú rezonanciu. Čo by sa stalo v našom experimente? Lekár by prišiel s výsledkami po prvom dni a mohol by povedať: „Všetko je v poriadku…“, druhý deň: „Žiadny problém, všetko je čisté…“, na tretí deň: „Prečo to robíme, má to zmysel?…, na štvrtý, desiaty, štrnásty: „Všetko je v normále, načo to robíme?…“ a v pätnásty deň povie: „Á, pán Novák, máme tu vo vašej pečeni abnormálne bunky, mali by sme urobiť biopsiu a preveriť to.“

Preto nastoľujem otázku: Odkiaľ sa tie abnormálne bunky vzali? Veď sme predsa každý deň zmerali všetko fyzické, čo sa len dá magnetickou rezonanciou.
Odpoveďou je, že ich zdroj je nefyzický, ako aj všetkých problémov ľudského tela!

Už dávno sa neriadime newtonovskou fyzikou, ktorá hovorila, že atóm je pevná hmota. Zaujímavé je, že dodnes sa to učia naše deti v školách a sylaby (osnovy) predmetov sa pomaly inovujú s našimi faktickými poznatkami, ale to je na inú tému. Stačí si atóm približovať elektrónovým mikroskopom a zrazu sa budete čudovať, kam zmizol. To preto, lebo je tvorený z energie, ako všetko vo vesmíre a samozrejme aj na našej planéte, čiže aj my.

Všetko je energia a javí sa nám tromi hlavnými zložkami: frekvencia, vlnová dĺžka a farebné spektrum. Takže, či ide o stoličku, banán, alebo jeden z prvkov periodickej sústavy, všetko je forma energie. Druh sa dá určiť pomocou frekvencie. Odkedy to Einstein dokázal matematicky, všetko v našom svete sa zmenilo. Každé priemyselné odvetvie, ktoré si predstavíte, sa začalo posúvať smerom k elektronike a energii. Jediné, čo viac než zaostáva, je dnes odvetvie medicíny, samozrejme našej „západnej“, ktorá na svet, akoby nahliadala stále newtonovskou fyzikou.

Čo je deštruktívna energia a odkiaľ sa berie?

Vieme, že všetko na svete vibruje, kmitá, je v ustavičnom pohybe a všetko je to energia, ktorej príslušia frekvencie. To znamená, že aj celé naše telo, jednotlivé orgány a súčasti vykazujú rad rezonančných vibrácií na konkrétnych frekvenciách, pokiaľ sú zdravé. Tak isto aj paraziti a baktérie kmitajú na svojej frekvencii. Všetky tieto frekvencie sú dnes v ľudskom tele zmerateľné a zmerané tzv. biorezonančnými prístrojmi. Je to tzv. hrubohmotná energia.

Pokiaľ nastáva deštrukcia v podobe nízkofrekvenčnej energie pôsobiacej na tento orgán/jedlo/vodu/akúkoľvek hmotu, jeho vibrácia klesá a pomaly umiera/kazí sa/rozpadá/rozkladá sa.

Zdroje týchto nízkofrekvenčných deštruktívnych energií môžu byť rôzne. Sú to faktory pôsobiace na danú hmotu zvonku. Odozva organizmu/hmoty na účinky vibrácií zavisí na ich intenzite a dĺžke pôsobenia na organizmus/hmotu. Či už sa jedná o nekvalitnú a toxickú stravu, nepriaznivé životné prostredie, situácie, rôzne strachy, presvedčenia, zážitky či dokonca slová. Aj zlá spomienka môže páchať množstvo problémov nielen v oblasti zdravia, ale najmä tam sa odzrkadľuje. Sila myšlienky v našej hlave sa pohybuje na jemnohmotnej úrovni, ktorá je schopná prejaviť sa v našej realite, čiže na hrubohmotnej úrovni. Vieme, že mozog je vysielač a prijímač a je spojený s každou bunkou v našom tele. Srdce je zosilňovač a naše telo tvorca. Takže ide len o to, či dáte energiu myšlienke, aby sa prejavila v hmote – v dobrom, aj v zlom. :)

Energia Lásky a Strachu

Určite ste už počuli o pokuse s vodou, kedy mení svoju štruktúru podľa toho, ako na ňu hovoríte, teda akou vibráciou na ňu pôsobíte.

My sme zhruba pred dvoma rokmi zahájili vlastný pokus s ryžou, kde je výsledok pre nás ľahšie zmerateľný. Tiež si ho môžte vyskúšať aj vy doma…

Pár dní po zahájení pokusu APRÍL 2015

Naplnili sme dve vyvarené, sterilizované zaváraninové nádoby ryžou uvarenou vo vode. Ryža pochádzala z jedného balenia. Rozdelili sme ju na dve dávky a udržovali zatvorené na mieste, kde na ňu pôsobí čo najmenej vonkajších vedľajších faktorov – okrem nás :) Na jednu nádobu sme napísali slová ako LÁSKA, HOJNOSŤ, MILUJEM ŤA a nakreslili srdiečka. Celý čas sme pritom mysleli na to, aká je tá ryža skvelá, chutná a že ju milujeme a vždy, keď ideme okolo, tak jej vyjadríme lásku a náklonnosť. Na druhú nádobu sme napísali NENÁVISŤ, STRACH, CHUDOBA, HNUS a snažíme sa pociťovať k nej odpor, nenávisť; nadávame jej a predstavujeme si ako hnije.

1 rok od záhajenia APRÍL 2016

Prvé výsledky sa začali dostavovať už po pár týždňoch a čím dlhšie tú ryžu máme, tým je výsledok jednoznačnejší a zreteľnejší.

Takmer 2 roky (23 mesiacov) od zahájenia pokusu – FEBRUÁR 2017

Ryža v nádobe naľavo, ktorej sme vysielali energiu Lásky je i po dvoch rokoch dobrá, voňavá a vôbec neprejavuje známky rozkladu. Ryža v druhej nádobe napravo prejavuje zreteľné známky rozkladu. Farba je silno žltá, miestami až hnedá a ten pach si nechcite ani predstaviť :p Ale môžte si to sami vyskúšať.

Detail – takmer 2 roky (23 mesiacov) od zahájenia pokusu – FEBRUÁR 2017

Teraz si uvedomte, že ľudské telo tvorí cca 70 % vody. Preto je dôležité, aký postoj máme k sebe samému, či sa naozaj milujeme, alebo nenávidíme, obviňujeme sa, trápime a strachujeme.


Pre zaujímavosť si rovnako poďme priblížiť, čo povedali o zdrojoch problémov v tele niektorí z najväčších vedcov našej modernej doby – nositelia Nobelovej ceny, ľudia s doktorátmi z rozličných oblastí, autori, lekári, vynálezcovia. Všetci sa v podstate zhodujú v tom, že koreňom choroby je vždy energetický problém v tele, a že jedného dňa prídeme na to, ako tie energetické problémy odstrániť. Podľa mňa to už nejakú dobu vieme z rôznych zdrojov, od našich predkov, cez najnovšie poznatky vo všetkých odboroch, len máme medzery v uvedomovaní si súvislostí a praxi. A keď najprv každý sám pochopí, tak svet zdravotníctva sa navždy zmení.

Tu je zopár výrokov:

„Všetká hmota je energiou“
~ Albert Einstein

„Každý živý organizmus vyžaruje energetické pole.“
~Semion D. Kirilian, ZSSR

„Všetko sa začína energetickým poľom.“
~ prof. Harold Burr, PhD., Yalská univerzita

„Chemizmus tela riadi kvantum celulárnych polí.“
~ prof. Murray Gell-Mann, laureát Nobelovej ceny (1969), Stanfordská univerzita

„Choroby sa majú diagnostikovať a predchádzať sa im má prostredníctvom posúdenia energetického poľa.“
~George Crile st., MD, zakladateľ Clevelandskej kliniky

„Liečiť ľudí bez predstavy o energii, je ako liečiť mŕtvu hmotu.“
~ Albert Szent-Gyorgyi, MD, laureát Nobelovej ceny (1937), Maďarsko

 


Autor Adam Adamis a Lea F. Górlicka | Zdroj LOYD, A., JOHNSON, B., 2011: The Healing Code | Foto Consicious Rebels