Informace & Energie – část 1. ZDROJ EXISTENCE

Informace & Energie – část 1. ZDROJ EXISTENCE

Odkud pocházejí všechny INFORMACE? Jsme si vědomi, že VŠE se vším souvisí, tedy vše je se vším energeticky propojeno v JEDNO VĚDOMÍ, kterého prapodstata je LÁSKA. A víme, že aby to VŠE fungovalo, je potřebný jediný ZDROJ ENERGIE, tedy SVĚTLA. Celý tento mechanismus „EXISTENCE”, si probereme v následující sérii jedinečných článků…


Čtete tyto řádky, myslíte, tedy JSTE si vědomí své existence. Uvědomil si to také Decrates, i Platón.

Je-li tedy život sám o sobě dobrý a žádoucí, a když si pak vidoucí uvědomí, že vidí, slyšící, že slyší, jdoucí, že jde a když máme i pro všechny ostatní činnosti vědomí, že jsme činní, takže vnímáme, že vnímáme, a myslíme, že myslíme, je to pro nás známka, že jsme

~ Aristotelés, Etika Nikomachova IX.9., 1170a25 a násl.

Víte to vy, i já. A tedy, pravděpodobně, jsme si vědomí, že svět, ve kterém žijeme a hmota, je ve své jediné podstatě energie, tedy světlo.

Jak to?
Energie se skládá z částic, ty vibrují a vytváří vlny o různé frekvenci. A víme, že frekvence mají zvuk i světlo. Proto je možné převést zvuk na obraz a vlny obrazu na vlny zvuku.
Hmota je světlo zkondenzované do velmi pomalých vibrací, a proto se hmota zdá být pevná, ale je holografická. (klikni na link :)

Okey, ale co je světlo?
Světlo je viditelná část elektromagnetického záření.

Krásně vám to vysvětlí následující video z NEZKRESLENÉ VĚDY.


Dobře to se ví, ale odkud je všechno to světlo?
K pochopení a zodpovězení této otázky je potřeba otevřít svou mysl a vzít si nadhled

Všechno na Zemi, bez výjimky, přijímá informace ze Slunce ve formě maličkých balíčku energie, zvaných „fotony”. Díky nim rostou lesy, pralesy.
Díky těmto informacím ví voda, co má dělat a vypařováním nemizí, pouze mění svou formu (jak koneckonců všechno). Člověk je přibližně ze 70 procent vodou. Plochu Země také tvoří cca 71 % voda. (Ne, to není náhoda :)
A objektivně se ví, že zlato i člověk pochází z hvězd! Z toho vyplývá, že ty informace vychází z hvězd, tou nejbližší je naše Slunce.

Super, to je fakt, že zdrojem našich informací je Slunce. A dalším faktem je, že Slunce čerpá své informace z vyšších sfér naší galaxie, tu tvoří, jak jinak – hvězdy, jejich soustavy a seskupení (ano, tak fungují i horoskopy :). Naše galaxie„Mléčná dráha” má také svůj zdroj Velké centrální slunce – Alkyone, které by tedy mohlo být „otcem našeho Slunce”.

Ovšem, kdo je „otcem všech hvězd”, včetně těch centrálních?
Odpověď zní, že všechny informace vychází z černých děr.  Ty jsou propojené s dalšími vesmíry, ty pak s multivesmíry.

Pojďme se na to prakticky podívat :)

A tam někde to končí, tedy začíná 🔁 :)

V další části rozebereme SVĚTLO, aneb informace a energie


Obsah dodal Andreas Ondra | Formu zpracovala Lea Górlicka
Společně vytvořili pro © Conscious Rebels
Prosíme, volně sdílej a kopíruj s touto poznámkou a aktivním odkazem na www.consciousrebels.com.
Děkujeme 🙏