O projekte

O projekte

CONSCIOUS REBELSVŠETCI, čo čítajú a tvoria tieto stránky i stránky svojho života.
KAŽDÝ, kto vie, bdie, pozoruje matrix života a VEDOME si ide svoju cestu.
KAŽDÝ, kto vie, že jediným vesmírnym zákonom je LÁSKA a miluje bezpodmienečne.
KAŽDÝ, kto vie, že tu má poslanie, realizuje ho a SLOBODA mu dáva krídla tvoriť.
KAŽDÝ, kto vie, že život je len hra; je REBEL, tak sa hrá a pravidlá si tvorí sám.
KAŽDÝ, kto vie, že všetko je ENERGIA, s ktorou sa dá pracovať a skrz ňu tvorí.
KAŽDÝ, kto vie, že všetko smeruje do JEDNOTY, pretože všetci a všetko je spojené na jednej úrovni a tou je KOLEKTÍVNE VEDOMIE.
Vedomie, Láska, Sloboda, Rebélia a Energia sú základné elementy myšlienky Conscious Rebels a zároveň hodnoty každého „uvedomelého rebela“.

Vznik Conscious Rebels®

Jedným z takýchto rebelov je i Radovan, realizátor myšlienky a vízie Conscious Rebels.

rebel_radovan

Vízia prišla práve počas natáčania videoklipu „Osloboď myseľ“ so Suverenom v januári 2012. V novembri toho istého roku už bola založená komunitná stránka CR na Facebooku a vzniklo logo „Bojuj srdcom“. Začiatkom roku 2013 nasledovala ďalšia spolupráca so Suvem – produkcia videoklipu Brána 2012, tentokrát už pod hlavičkou Conscious Rebels.


Ďalej sa k šíreniu myšlienky, formou diskusií a workshopov s tématikou šťastia, práce s vlastným vedomím, zdravého životného štýlu, spirituality, permakultúrneho či ekologického poľnohospodárstva, alternatívnych zdrojov, blahobytu a udržateľního alternatívneho bývania… začali postupne hlásiť ďalšie osobnosti, ako napr. Vojta Kalina a Lukáš Vincour z kapely Pipes and Pints, ktorým vďačíme i za sponzoring prvej edície tričiek Conscious Rebels s logom „Bojuj srdcom“.

lukas_suve_vojta


Krátko na to,  sa v januári 2015 do projektu naplno zapojila rebelka Lea, ktorá má rovnaký sen o šírení Lásky a osvety ako Radovan. More synchronicít, ktoré ich sprevádza od prvého stretnutia, ich len utvrdzuje v tom, že sú obaja na správnej ceste. Stretli sa žena a muž, stretli sa rozum a cit, myseľ a srdce – prepojenie a harmónia polarít, ktoré len spolu môžu tvoriť.

lea


Svet sa točí a voda padá, a tak došlo k novým, rozsiahlym transformačným zmenám v každom smere i duchu. Jednou z nich bol aj redesign stávajúceho loga „Bojuj srdcom“ do novej podoby okrídleného leva, ktoré myšlienku Conscious Rebels posunulo na novú úroveň vedomia.

IMG_20150417_163142


Značka Conscious Rebels začala naberať na vážnosti a v júni 2015 bola zaregistrovaná a dostala ochrannú známku.
V tom istom čase boli spustené i webové stránky, ktoré majú za cieľ šíriť osvetu medzi ľudmi, pomôcť im na ich ceste k sebapoznaniu a sebarealizácii.

cr_upp


V súčastnosti sa projekt ďalej rozvíja, rastie, zdokonaluje ako každá živá entita v tomto vesmíre.
Ku Conscious Rebels sa hlási stále viac rebelov – fanúšikov, priateľov, partnerov…

Conscious Rebels ponúkajú priestor k sebarealizácii uvedomelých rebelov a zviditelneniu ich aktivít vrámci pomoci vytvorenia krajšieho a mierumilovnejšieho prostredia pre ďalšie genrácie obyvateľov Zeme.

Pridaj sa k nám aj ty, keď si uvedomelý rebel a pomôž vytvoriť NOVÝ SVET, plný hojnosti a Lásky! :)

Hlavný zmysel v tomto živote je pomáhať druhým.
A pokiaľ im nemôžete pomôcť, aspoň im neubližujte.

~ Dalajláma