Eckhart Tolle

(*16.2.1948) je německý filozof a duchovní učitel. Když mu bylo devětadvacet let, hluboká duchovní transformace radikálně změnila směr jeho života.
Následujících několik let strávil integrováním a prohlubováním této osobní transformace, která byla začátkem intenzivní duchovní cesty.
Posledních deset let je poradcem a duchovním učitelem, pracujícím s jedinci i malými skupinami v Evropě a Severní Americe.
Jeho první kniha Moc přítomného okamžiku (The Power of Now) se stala „#1 New York Times bestseller“ a byla přeložena do 33 světových jazyků.