Sokrates

(*4.6.469 – †399 pr.n.l.), bol aténsky filozof, učiteľ Platónov. Je považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv európskej filozofie, pretože na rozdiel od svojich predchodcov, ktorí pátrali po pôvode a príčinách sveta, Sokratov záujem sa sústredil na záležitosti človeka a spoločnosti; ako hovorí Cicero, „zniesol filozofiu z neba na zem“. Svojou dialektickou metódou položil základy západného kritického myslenia.