Jacque Fresco

(*12.3.1916) je americký multidisciplinárny vedec a filozof, sociológ, architekt, dizajnér, sociálne inžinier, pedagóg a futurológ.
Na známosť vošiel svojou snahou o racionálne využitie všetkých dostupných vedeckých, psychologických a sociologických poznatkov pre lepšiu budúcnosť celého ľudstva a ochranu planéty, prírody, ktoré skoncentroval vo svojom Projekte Venus („The Venus Project“), ktorý založil. Predkladá už dnes technicky realizovateľné návrhy a opisuje možné spoločenské princípy budúcej dynamickej civilizácie. Súčasťou návruhu je tzv. Ekonomika založená na zdrojoch („Resource Based Economy“), v ktorej reflektuje obmedzenosť zdrojov surovín, pitnej vody a ornej pôdy na planéte, a kladie dôraz na ich efektívne využívanie a ochranu.
Patrí tiež medzi kritikov nešvárov súčasného ekonomického systému zameraného na generovanie zisku aj za cenu poškodzovania životného prostredia a životov ľudí, ďalej kritizuje korupciu, mocenský vplyv nadnárodných korporácií na jednotlivé štáty a národy planéty, apod.