Maria Curie-Skłodowska

(*7.11.1867 – † 4.7.1934), byla významná vědkyně polského původu, která většinu života působila ve Francii. Zabývala se výzkumy v oblasti fyziky a chemie. Pod jejím osobním vedením byly též prováděny první výzkumy léčby rakoviny pomocí radioaktivity.
K jejím největším úspěchům patří: teorie radioaktivity, technika dělení radioaktivních izotopů, objev dvou nových chemických prvků: radia a polonia.