Ako porozumieť kvantovej mysli?

Ako porozumieť kvantovej mysli?

Medicíne mysli a tela porozumieme až vtedy, keď si uvedomíme, že nie je dôsledkom prevahy či nadvlády mysli nad telom, ale znamená prijať vedomie pred telom. Telo a myseľ sú tak kvantovými možnosťami vedomia.


V udalosti kolapsu vĺn možností vedomie využíva myseľ k tomu, aby udeľovala význam alebo zmysel niektorým zo zkolabovaných fyzických aktualít. Ich časť vytvára aj reprezentáciu mentálneho významu. Myseľ udeľuje významovo neutrálne stimuly, čiže je vždy na nás, akým smerom ich budeme viesť, od pozitivného k negativnému a naopak. Ak sme napríklad plný disharmónie, sme uvedený do stavu nepohody, mali by sme si dávať pozor, pretože môžeme ochorieť. Ale vedomie, čiže mi ako individuality a zároveň aj ako kolektív, máme schopnosť meniť mentálny význam.

 

girl-667936_1280

 

Prečo vôbec prežívame fyzický svet ako vonkajší a mentálny ako vnútorný? Je to azda jeden z najdramatickejších rozdielov, tak poďme spolu porozumieť kvantovej povahe mysli.

Kľúčovým bodom je ako to urobil napríklad Descartes, rozpoznať, že fyzické telo je res extensa, čiže existujúce v priestore a deliteľné. Inými slovami povedané, svet sa fyzicky vyznačuje delením na mikro a makro, pričom oblasť makro je súhrn elementov oblasti mikro.

 

238H

Vo fyzickom svete nemáme priamy, vedomý prístup k elementom z mikro ríše. Tieto mikro-elementy môžeme pozorovať zväčšené alebo zosilnené prostredníctvom prostriedkov ríše makro, čiže prístrojov schopných merať tieto elementy. Akonáhle je urobené meranie a hodnota vykázaná konkrétnou ručičkou konkrétneho prístroja je vybraná z nekonečných možností ríše makro, táto ručička sama nikde nezmizne, resp. nenaskočí do vlaku kvantovej neurčitosti. Jej vlny možností sú veľmi pomalé, klesajú takmer k bodu istoty, ktorá môže byť zdieľaná mnohými pozorovateľmi. Výsledkom je, že fyzické objekty prežívame a vnímame ako súčasti spoločnej zdieľanej reality, ktorá je oproti našemu vedomiu vonkajšia.

 

horror-510829_1280

Naopak myseľ, res congitans, je jedným. Je niečím ako fyzikovym nekonečným médiom, v ktorom sa tvoria vlny a práve takými vlnami sú myšlienky. Avšak v mentálnom svete neexistuje rozdelenie na mikro a makro. Svoje myšlienky tak prežívame priamo, bez sprostredkovania zosiľovacích a zväčšovacích aparátov, ale platíme zato aj istú cenu. Jej súčasťou je, že prežívanie mysleného objektu ovplyvňuje myslený objekt, kvôli princípu neurčitosti, takým spôsobom, že väčšinou nie je možné, aby iná osoba prežívala rovnaký myslený objekt rovnakým spôsobom. Myšlienky sú teda naším vedomím prežívané, či pociťované ako vnútorné.

Ohľadom kvantovej povahy mysli je omnoho viac rôznych aspektov, ako napríklad mentálna telepatia či kreativita, ktoré si priblížime v ďalších článkoch.


Autor Adam Adamis | Zdroj GOSWAMI, A., 2011: The Quantum Doctor | Foto pixabay, gratisography


 

Mohlo by vás zaujímať: Věda a spiritualita


KNIHA

Kvantový doktor / The Quantum Doctor

Kvantový fyzik nás provádí zdravím a léčbou

 

Amit Goswami se účastnil mnoha vědeckých projektů po celém světě. Je autorem několika knih přeložených do devíti jazyků včetně vysoce ceněného vysokoškolského skripta Kvantová mechanika, která se na některých univerzitách používá jako učebnice základů matematiky kvantové fyziky. Stejný zájem je i o Goswamiho pozdější knihy zaměřené na netradiční novátorské a mystické výklady kvantové fyziky. Amit je emeritním profesorem teoretické kvantové fyziky na univerzitě v Oregonu, kde učí od roku 1968, a v současnosti také učitelem v Holmesově institutu, filozofickém výzkumném středisku v Los Angeles, a na Univerzitě UniPaz v Portugalsku.


CR_trika_longjpg