Afirmácie

Afirmácie

Čo sú afirmácie a prečo ich používať?

Afirmácia sama o sebe znamená presvedčenie, tvrdenie, uistenie. Náš mozog hodnotí takmer stále, či už pozitívne alebo negatívne. My sa zameriavame na pozitívne tvrdenia, ktoré vyvolávajú pozitívne myšlienky a pomáhajú nám uvedomiť si našu hodnotu a silu, ktorou disponujeme a ktorou si môžme navodiť a pritiahnuť realitu, akú si prajeme. Aj dokola opakovaná lož sa stáva napokon skutočnosťou! :) Moc afirmácií je silná, či si to uvedomujeme alebo nie, preto dávaj pozor, na čo myslíš!